ပညာသင်ဆုများ နှင့်

အလုပ်အကိုင်များ

ပညာသင်ဆုများ နှင့် အလုပ်အကိုင်များ

DevelopEd သည် သင်တန်းသားများ၏ပညာရေးအား ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ DevelopEd မှ ပေးအပ်သည့်ပညာသင်ဆုများနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများသာမက အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ မှပေးအပ်ကမ်းလှမ်းထားသော ပညာသင်ဆုများနှင့် အလုပ်အကိုင်များကိုလည်း ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးလျက်ရှိပါသည်။ DevelopEd သည် သင်တန်းသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ DevelopEd နှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ မှပညာသင်ဆုများနှင့်အလုပ်အကိုင်များကို သိရှိလိုပါက ပညာသင်ဆုများအတွက် ဤနေရာ ကိုနှိပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင်များအတွက် ဤနေရာ တွင်နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။